O KOLE

Kim jesteśmy? Czym się zajmujemy?

SKN Inwestycji Kapitałowych „Profit” jest jednym z najprężniej działających kół naukowych zajmujących się zagadnieniami rynków kapitałowych w Polsce. Zainteresowania naszych Członków są szeroko związane z zagadnieniem inwestycji kapitałowych i obejmują między innymi: giełdę, bankowość inwestycyjną, fuzje i przejęcia, trading, finanse przedsiębiorstw, analizę finansową i analizę makroekonomiczną. Alumni naszej organizacji pracują w czołowych firmach zarówno polskiej jak i zagranicznej branży finansowej, w tym: J.P. Morgan, Barclays, Rothschild, DM PKO BP, PZU, czy Skarbiec TFI.

COTYGODNIOWE SPOTKANIA

Na naszych cotygodniowych spotkaniach omawiamy zagadnienia związane z naszymi zainteresowaniami. Z jednej strony są to prelekcje naszych wybitnych gości - ekspertów rynku kapitałowego. Z drugiej natomiast wystąpienia doświadczonych Członków Koła, wnikliwie analizujących poszczególne tematy.

Spotkania Koła są obowiązkowe dla wszystkich jego Członków.

1979-2000

Studenckie Koło Naukowe Inwestycji Kapitałowych PROFIT zostało powołane do życia w 1979 roku przy Katedrze Ekonomiki Przemysłu na ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu przez dra Włodzimierza Tłuchowskiego. Jego powstanie to efekt obustronnej inspiracji i pracy zarówno studentów jak i pracowników naukowych.

W trakcie pierwszych 20 lat istnienia, Koło zaangażowane było w organizację wielu konferencji, sympozjów, spotkań i imprez, które miały na celu popularyzację wiedzy z zagadnień bliskich zainteresowaniom jego członków. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć konferencje w Bratysławie i Pradze, które odbywały się w latach 1982-1989 przy aktywnym udziale członków naszej organizacji. Od 1994 roku uczestniczymy również w Ogólnopolskiej Konferencji organizowanej przez Wyższą Szkołę Marketingu i Zarządzania w Lesznie.

2001-2010

W latach 2002 i 2004 studenci naszego Koła uczestniczyli w Międzynarodowym Konkursie Ekonomicznym Krajów Nadbałtyckich organizowanych przez Sztokholmską Szkołę Biznesu, oddział w Rydze.

Rok 2007 to organizacja dużej ogólnopolskiej konferencji pt. „Giełda Szansą Rozwoju Przedsiębiorstwa”, która skupiła się na dyskusji o praktycznych aspektach związanych z wprowadzaniem spółek na rynek GPW. W kolejnych latach idea organizacji ogólnopolskiej konferencji była podtrzymywana co zaowocowało kolejnymi dwoma przedsięwzięciami: konferencją pt. „Kobiety na rynku kapitałowym – czynniki sukcesu” oraz Konferencją pt. „Inwestycje Alternatywne”. W trakcie pierwszej z nich naszymi gośćmi były dwie znamienite osobowości - Pani Maria Dobrowolska – ówczesna Prezes Izby Domów Maklerskich oraz Pani Maria Pasło-Wiśniewska – ówczesna Prezes Central European Pharmaceutical Distribution (CEPD).
Konferencja "Giełda Szansą Rozwoju Przedsiębiorstwa", 2007
Konferencja "Inwestycje Alternatywne", 2007

W 2008 roku członkowie naszego Koła wzięli udział w Central&Eastern European Market Forum organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

Dodatkowo, w ramach współpracy Kołem Naukowym „Animacja Społeczności” UAM Profit zorganizował warsztaty na temat psychologii inwestowania. W 2009 roku, dzięki zaangażowaniu naszych Członków na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu pojawił się Paul Rodriguez, który poprowadził seminarium pt “What is technical analysis”. Ten sam rok akademicki przyniósł również wyjątkowe wyróżnienie dla jednego z naszych Członków. Szymon Okoń (obecnie podwójny doktor - prawa oraz nauk ekonomicznych) został uhonorowany Studenckim Noblem 2009 w ramach konkursu na najlepszego studenta RP.

W latach 2008-2010 nasze Koło było zaangażowane również w organizację licznych wykładów otwartych. Do najważniejszych z nich można zaliczyć:

 • „Automatyczne strategie inwestycyjne” - dr Tomasz Filipak – inwestor indywidualny, wykładowca Szkoły Giełdowej,
 • „Derywaty kredytowe, czyli skąd wziął się kryzys” - Jerzy Nikorowski – zarządzający Superfund TFI,
 • „Odkryj zalety funduszy typu managed futures” - Adam Zaremba - ówczesnie jako analityk Superfund TFI,
 • „Jak wykorzystać licencję Commodity Trading Advisor” - Kamil Jaros - analityk kontraktów terminowych
 • „Pokonać giełdę, czyli jak osiągnąć ponadprzeciętne wyniki na rynku akcji” _ Krzysztof Gregorek i Szymon Borawski-Reks - zarządzający funduszy Arka oraz specjaliści asset management,
 • „Jak efektywnie przeprowadzić Due Diligence? – Marta Mazur z datapoint.pl
 • Cykl 5 warsztatów dla 50 studentów UEP pt. „Praktyczny kurs trading” - Daniel Jaworowicz z maklerska.plPonadto w 2010 roku została zorganizowana Międzynarodowa Konferencja Naukowa Global Finance Conference 2010 – wspólnie z Katedrą Inwestycji i Rynków Kapitałowych UEP oraz Global Finance Association.
Global Finance Conference, 2010

LONDON STUDY EXCURSION

Jednym z przełomowych momentów w historii Koła jest rok 2006 i pierwsza edycja London Study Excursion. Początkowo, inicjatywa, której pomysłodawcą był Krzysztof Prałat, swoim zasięgiem obejmowała tylko Członków Koła. Sama liczba spotkań z przedstawicielami również była ograniczona. Niemniej jednak, sama idea okazała się tak wielce interesująca, iż jest kontynuowana do dziś. W trakcie blisko 20 spotkań z przedstawicielami londyńskiego City, 25 reprezentantów wszystkich polskich uczelni ma okazję poznawać tajniki pracy na jednym z największych rynków kapitałowych na świecie. W 2016 roku odbyła się już 11. edycja LSE.

London Study Excursion, 2006

2011-2015

Rok 2011 obfitował przede wszystkim w zwiększoną ilość publikacji tworzonych przez naszych Członków. Wśród nich znalazły się artykuły wydane przez Dziennik Gazety Prawnej oraz Gazetę Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Warto jednak zaznaczyć, iż sztandarowym projektem zrealizowanym w tym roku była organizacja ogólnopolskiej Konferencji „Wrogie Przejęcia – Jak z owieczki stały się wilkiem?”. Gościem specjalnym był Pan Wojciech Kruk.

W 2012 roku po raz kolejny udało nam się zaprosić Paula Rodrigueza do wygłoszenia wykładu na naszym Uniwersytecie. Ponadto, członkowie Koła zorganizowali wykłady z takimi osobami jak Adam Zaremba (ówcześnie Idea TFI), Paweł Cymcyk (Prezes Związku Maklerów i Doradców), Sebastian Huczek (DM INC). Dodatkowo Profit zaangażowany był organizację wykładów w ramach Akademii Młodego Ekonomisty. Członkowie Koła wspierali pracę Akademii w ramach projektu skierowanego do gimnazjalistów.
Paul Rodriguez na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, 2012
Konferencja "Fundusze, Inwestycje i Rynki", 2015

Lata 2013-2015 to okres zwiększonej aktywności Koła związany z organizowanymi projektami. Do London Study Excursion w 2014 roku dołączyło Warsaw Study Excursion - warszawski odpowiednik wyjazdu londyńskiego. Obecnie WSE to projekt ogólnopolski. W roku akademickim 2015/2016 odbyła się również pierwsza edycja konkursu organizowanego przez nasze Koło - Akademia Analiz.

Co istotne, w ciągu ostatnich 3 lat Profit skoncentrował się głównie na działalności czysto praktycznej. Z jednej strony zaszły zmiany w charakterze cotygodniowych spotkań, na których spotykamy się przede wszystkim z zawodowymi ekspertami rynku kapitałowego. Z drugiej, zaktywizowana została działalność bieżąca naszych członków. Ostatnie trzy lata to również zwiększona indywidualna aktywność Członków Koła, szczególnie jeżeli chodzi o certyfikaty finansowe. Kilkoro z nas posiada uprawnienia do wykonywania zawodów maklera papierów wartościowych oraz doradcy inwestycyjnego lub wykonało pierwszy krok ku uzyskaniu licencji CFA (którą posiada kilku alumnów Koła). Nadal kontynuowana jest tradycja organizacji konferencji, wśród których możemy wyróżnić następujące: "Dealing with M&A", "Fundusze, inwestycje i rynki" oraz "Odkryj tajniki doradztwa transakcyjnego".

Zuzanna Grądalska

Prezes Zarządu

Studentka III. roku Finansów i Rachunkowości Biznesu na Wydziale Zarządzania, specjalność: Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw. W wolnym czasie odkrywa poznański rynek gastronomiczny.

  Piotr Pięta

  Wiceprezes ds. Organizacyjnych i Kontaktów Zewnętrznych

  Student III. roku Finansów i Rachunkowości Biznesu na Wydziale Zarządzania, specjalność: Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw Makler Papierów Wartościowych nr lic. 3072

   Bartłomiej Skibka

   Wiceprezes ds. Finansów

   Student III. roku Finansów i Rachunkowości na Wydziale Ekonomii, specjalność: Finanse, audyt i podatki oraz I roku Informatyki i Ekonometrii na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektornicznej. Jeden z założycieli SKN Risk Management & Insurance w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pasjonat rynku Forex.

    Nikola Machnio

    Wiceprezes ds. Promocji i Marketingu

    Studentka III. roku Finansów i Rachunkowości na Wydziale Ekonomii, specjalność: Rachunkowość i Skarbowość

     Anna Zięciak

     Koordynator London Study Excursion – Członek Zarządu

     Studentka III. roku Informatyki i Ekonometrii na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, specjalność: Inżynieria Finansowa

      Wszystkich Alumnów serdecznie zapraszamy do kontaktu poprzez Profitową grupę na Facebooku.

      Adam Adamczak
      Adam Pankowski
      Adam Zaremba
      Agata Brzyska
      Agata Krzemińska
      Albert Bigoszewski
      Aleksander Biedka
      Alicja Gaca
      Alicja Mizerska
      Andrzej Gorlov
      Andrzej Sobczak
      Andrzej Siekacz
      Anita Płuciennik
      Anna Morawska
      Anna Maria Jędrzejczak
      Anna Zięciak
      Bartosz Jura
      Bartosz Juszczak
      Bartosz Małecki
      Bartosz Szypura
      Borys Pawliczak
      Dagmara Pawełkiewicz
      Damian Gawron
      Daria Stefankiewicz
      Dariusz Zawadka
      Dawid Koruba
      Dawid Gołaszewski
      Dawid Łysko
      Diana Kotwica
      Dominik Keil
      Elżbieta Winnik
      Emil Waszkowski
      Ewa Pietruszka
      Ewelina Caban
      Ewelina Wojciechowska
      Filip Lubka
      Hubert Harasim
      Jakub Borowski
      Jakub Busz
      Jakub Krawczyk
      Jakub Multański
      Jakub Płotka
      Jakub Poździk
      Jędrzej Socha
      Justyna Frankiewicz
      Kacper Mrozicki
      Kamil Nawrocki
      Karol Bąk
      Karol Król
      Karolina Stawicka
      Katarzyna Cieślak
      Katarzyna Fojucik
      Katarzyna Okoń
      Konrad Matusiak
      Krzysztof Paruch
      Krzysztof Prałat
      Kuba Dudek
      Łukasz Leksowski
      Łukasz Nitschke
      Łukasz Pawliński
      Łukasz Rasiak
      Łukasz Zymiera
      Łukasz Żemło
      Maciej Kowalczyk
      Marcin Flotyński
      Marcin Kamiński
      Marcin Nowak
      Marcin Ostojski
      Maria Urbanek
      Mateusz Andrzejewski
      Mateusz Mucha
      Mateusz Ostrowski
      Mateusz Roda
      Michał Bażak
      Michał Borzuchowski
      Michał Leśniak
      Michał Siuda
      Michał Witkowski
      Mikołaj Isalski
      Mikołaj Kęsy
      Miłosz Zemroch
      Monika Banaszewska
      Natalia Maćkowiak
      Natalia Mencfeld
      Nikola Machnio
      Olga Otuszewska
      Olga Smejda
      Patryk Deszczyński
      Patryk Wojtyłko
      Paweł Głowacki
      Paweł Kotyś
      Paweł Kubacki
      Paweł Próchnicki
      Paweł Zimnowłodzki
      Piotr Bajak
      Piotr Zatorski
      Piotr Zygmanowski
      Przemysław Gawin
      Przemysław Konieczka
      Przemysław Polowczyk
      Przemysław Rodek
      Przemysław Skrzypkowiak
      Radosław Żmudziński
      Sebastian Śliwiński
      Sławomir Cichowicz
      Sylwia Maszkiewicz
      Szymon Filipiak
      Szymon Okoń
      Tomasz Pawluć
      Weronika Kowalewska
      Wojciech Biernarczyk
      Zuzanna Borowczyk

      dr Piotr Stobiecki

      Opiekun Koła

      Wieloletni praktyk rynku kapitałowego, specjalista w zakresie fuzji i przejęć oraz doradztwa transakcyjnego. Zarządza i nadzoruje projekty z zakresu M&A w ramach swojego przedsiębiorstwa. Członek Rad Nadzorczych w spółkach notowanych na GPW. Opiekun Koła od 2005 roku.

       dr hab. Maciej Stradomski (prof. nadzw. UEP)

       Opiekun Koła

       Specjalista w zakresie fuzji i przejęć na rynku prywatnym, strategii finansowych oraz nadzoru właścicielskiego, doradca podatkowy. Członek Rad Nadzorczych spółek kapitałowych. Autor licznych publikacji z zakresu finansów przedsiębiorstw. Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Biznesu Rodzinnego.

        STRATEGIA 2016/2017

        Statut Studenckiego Koła Naukowego Inwestycji Kapitałowych "Profit"

        RAPORTY ROCZNE

        2007
        2008
        2009
        2010
        2011
        2012
        2013
        2014
        2015
        2016

        RAPORTY AKADEMICKIE

        2006/2007
        2007/2008
        2008/2009
        2009/2010
        2010/2011
        2011/2012
        2012/2013
        2013/2014
        2014/2015
        2015/2016

        REKRUTACJA

        Etap 1 - formularz + CV

        W pierwszym etapie rekrutacji prosimy Was o wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz przesłanie Waszych CV. Formularz zawiera pytania dotyczące Waszej aktywności szkolnej/akademickiej, aktywności dodatkowej i zawodowej, motywacji oraz możliwego zaangażowania. Dodatkowo w podstawowym zakresie weryfikuje Waszą wiedzę i zainteresowanie rynkiem kapitałowym.

        Etap 2 - rozmowa

        Drugim etapem rekrutacji jest rozmowa z przedstawicielem lub przedstawicielami Zarządu Koła. Przed spotkaniem wskazane jest abyście dokładnie zapoznali się z działalnością oraz aktualną Strategią Koła.

        PARTNERZY

        NASZE PROJEKTY

        OSTC TRADING LAB

        INFORMACJE

        Trading Lab to profesjonalne laboratorium komputerowe umożliwiające studentom naukę handlu instrumentami terminowymi. W pracowni użytkownicy mają do dyspozycji kilkanaście stanowisk (dwa monitory na każdym stanowisku) z pełnym oprogramowaniem Stellar Trading System wykorzystywanym w biurach OSTC w całej Polsce. W ramach współpracy OSTC oraz SKN IK PROFIT w Trading Labie odbywają się co tygodniowe zajęcia prowadzone przez zawodowych traderów oraz dyżury organizowane przez członków Profitu.

        Zajęcia w Trading Labie prowadzone są na dwóch poziomach zaawansowania, w zależności od poziomu doświadczenia uczestników w handlu krótkoterminowym. W trakcie zajęć uczestnicy mają okazję poznać m. in. zasady handlu na międzynarodowych rynkach finansowych, techniki zarządzania ryzykiem oraz podstawy analizy technicznej i fundamentalnej. Cały kurs trwa jeden semestr. Najlepsi uczestnicy otrzymają certyfikat OSTC.

        PROWADZĄCY ZAJĘCIA

         

        Zajęcia prowadzi dr Bartosz Kabaciński z Katedry Finansów Przedsiębiorstw.

        W trakcie dyżurów prowadzonych przez członków SKN Inwestycji Kapitałowych Profit, uczestnicy zajęć tradingowych mają okazję szlifować swoje umiejętności. W trakcie półtoragodzinnych sesji uczestnicy mają swobodny dostęp do wszystkich narzędzi profesjonalnych traderów.

        TERMINY DYŻURÓW

        Terminy dyżurów w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017:
        poniedziałki 15:00 - 16:00
        środy 16:00 - 17:30

        Firma OSTC została założona w 1999 roku w południowej części Londynu, z dala od tradycyjnego centrum finansowego miasta. Niestandardowa lokalizacja nie była jednak przypadkowa: przyświecał temu podstawowy cel: przełamać dotychczasowe ograniczenia i wypracować nowe i efektywniejsze systemy działania. Obecnie OSTC to liczący się na globalnym rynku finansowym zespół zawodowych traderów, aktywnych na największych międzynarodowych giełdach instrumentów pochodnych, m.in. Liffe, CME, Eurex i ICE. Nasze siedziby znajdują się w 13 kluczowych miastach na całym świecie, z czego 5 w Polsce (Warszawa, Poznań, Gdańsk, Kraków, Łódź). Spektakularny sukces OSTC zaowocował nie tylko niewiarogodnie szybkim rozwojem firmy, ale został także doceniony przez jednostki zewnętrzne: nagroda Ruban d’Honneur od European Business Awards dla jednej z dziesięciu najlepszych firm w Europie w 2012 roku. Dodatkowo Godło Inwestora w Kapitał Ludzki na rok 2012 w Polsce oraz w Walii. Traderom zapewnione jest profesjonalne środowisko pracy, dostęp do najnowocześniejszego sprzętu komputerowego i oprogramowania, a tym samym wyjątkowa możliwość uczestnictwa w globalnych rynkach finansowych.

        OSTC aktywnie uczestniczy w operacjach największych giełd światowych. Uwaga skupiona jest na produktach dostosowanych do najstarszych standardów giełdowych. Firma czerpie z wiedzy i doświadczenia założycieli OSTC – traderów z wieloletnim stażem, nie poddając się presji angażowania się w produkty bardziej złożone, „egzotyczne”. Takie podejście do biznesu daje poczucie, że uzyskane są realne ceny rynkowe i odpowiednio zarządzane jest ryzyko, a nad całościowym bezpieczeństwem transakcji czuwa firma clearingowa. Od kilku lat OSTC dąży do zmniejszenia ryzyka operacyjnego, poszerzając obszar działalności o nowe produkty. Obecnie firma operuje już nie tylko na tzw. Stirsach (short-term interest rate products), które dominowały w działalności ze względu na nieporównywalną płynność i wolumen, ale także na indeksach, instrumentach pochodnych, obligacjach oraz produktach takich jak ropa, soja, kawa, kakao. OSTC jest obecnie jednym z największych uczestników giełd handlujących kontraktami terminowych (Futures) pod względem wolumenu w całej Europie.

        tradinglab.uep@ostc.com

         

        KONTAKT